inboedelverzekering ing

Aansprakelijkheid En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse eigendommen in je woning tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je iPad, of een meubelstuk met schade door water. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen standaard voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneenvoudig via onze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eenverstandigemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzebeschermingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandehints vind je debetere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigsheidsduur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenstandaardeen geldigheid van 1 jaar (tenzij je zelf kiest voor eenduur van 5 jaar).

Na een 12 maanden kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven