all risk inboedelverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering En Inboedelverzekering Afsluiten

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse artikelen in je woonhuis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je laptop, of een meubelstuk met waterschade. Let er op dat iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je spullen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig engemakkelijk via onze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je simpel eneasy de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze hintsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedeltevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekreeksen diverseapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Wat is er meeverzekerd?

In principe is alles in uwinventaris meeverzekerd bij een inboedelverzekering. Voorwelk bedrag alles verzekerd is, is afhankelijk vanhet bedrag dat is verzekerd. Maar in principe is dus allesdat in huis staat meeverzekerd. In de meeste gevallen wordt eeninboedelverzekering vooral gebruikt voor exclusieve apparatuur.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er toch altijd uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. Ook spullen die u meeneemt op vakantie en die daar beschadigdraken of worden gestolen zijn niet meeverzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld ookvoor een camera die is gestolen of een laptop die beschadigd raakt. Wanneer dittijdens een vakantie gebeurt, dient u e hiervoor je reisverzekering aan temoeten spreken.

Inboedelverzekering afsluiten

Een inboedelverzekering kan worden afgesloten op de websitevan de verzekeringsmaatschappij. Het beste is om meerdereaanbieders met elkaar te vergelijken. Bekijk goed welkepolisvoorwaarden er zijn, want dezekunnen best wel verschillen per aanbieder. Zoek iets uit waar u tevreden overbent en kijk naar de prijsvoor de premie en de voorwaarden. Zo vindt u het goedkoopste aanbod.

Scroll naar boven