beste inboedelverzekering

Abn Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse artikelen in je woning tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je iPad, of een meubelstuk met waterschade. Let er op dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudig via deze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eenslimmemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze suggestiesvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekreeksen diverseapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Wat is er meeverzekerd?

Eigenlijk is alles in uwinventaris meeverzekerd bij een inboedelverzekering. Voorwelk bedrag alles verzekerd is, is gebonden aan vanhet bedrag dat is verzekerd. Maar op zich is dus allesdat in huis staat meeverzekerd. In de meeste gevallen wordt eeninboedelverzekering vooral gebruikt voor exclusieve apparatuur.

Bij verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen, wordt een inboedelverzekeringautomatisch meeverhuisd. U moet wel bij deverzekeringsmaatschappij aangeven dat u gaat verhuizen. Aangeziende inboedel in principe niet veranderd van waarde, maaktdit voor de verzekering weinig uit. Alleen indienuw inboedel met een verhuizing flink veranderd, zal demaandpremie moeten worden aangepast.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeringsmaatschappij. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeringsmaatschappij te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll naar boven