inboedelverzekeringen

All Risk Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw persoonlijke eigendommen. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door onder meer vuur, diefstal en storm. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze overzichtelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende voorwaarden en sluit de betaalbare verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneenvoudigen simpel via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je in enkele stappen enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheidenegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekclusteren uiteenlopendeapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Is een inboedelverzekering verplicht?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wordt welaangeraden. Wanneer u toch iets heeft met uw inboedel, dan kunnen dekosten zonder verzekering behoorlijk hoog oplopen. U moet dan allesopnieuw aankopen en dit is niet goedkoop. Bij eeninboedelverzekering krijgt u geld en het bedrag dat u ontvangt isafhankelijk van de schade die u opgelopen hebt en deverzekering die u heeft afgesloten.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel in principe alles wel meeverzekerd is,zijn er toch altijd uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. Ook spullen die u meeneemt op vakantie en die daar beschadigdraken of worden gestolen zijn niet meeverzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld ookvoor een camera die is gestolen of een laptop die beschadigd raakt. Wanneer dittijdens een vakantie gebeurt, dient u e hiervoor je reisverzekering aan temoeten spreken.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeraar. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeraar te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll naar boven