goedkope inboedelverzekering

Brand En Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder meer brand, diefstal en het weer. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze eenvoudige vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende standaard voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensnelen simpel via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je snel ensnel de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenafsluiten.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandetips vind je deslimste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenalledaagseeen geldigheid van 1 jaar (tenzij je zelf kiest voor eengeldigsheidsduur van 5 jaar).

Na een kalenderjaar kun jede verzekering elk moment opzeggen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetgoedkopere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll to top