inboedelverzekering afsluiten

Consumentenbond Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse eigendommen in je woning tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van je iPad, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw spullen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je snel ensimpel de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenaan gaan.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest voordelige opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandehints vind je devoordeligste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment afzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbeneenvoudigeeen geldigheid van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eengeldigheid van vijf jaar).

Na een jaar kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetbetere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven