goedkoopste autoverzekering van nederland

De Goedkoopste Autoverzekering Van Nederland

Door te vergelijken op hier vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die het betere bij je situatie past.{met de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding.

De Goedkoopste Autoverzekering Van Nederland

Suggesties om minder kwijt te zijn aan de verzekering voor je auto van je auto: is je auto ouder dan vijf of 10 jaar? Dan kan het verstandig zijn om je dekking aan te passen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen automobilistenhulp bij je autoverzekering. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering met bescherming voor verkeer hebt, hoef je geen aanvullende rechtsbijstandverzekering te nemen. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en checken wat je al hebt. extra verzekeren is zonde van het geld. Dat geld zeker in het geval van de goedkoopste autoverzekering van nederland.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,WA-verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een WA + volledig casco autoverzekering te kiezen. Voor auto’s die ouder dan 10kalenderjaar zijn, is enkel eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je gedekt voorschade die jij toebrengt aan een ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de dekkingten hoogste 2,5 miljoen euro, voor letselschade aan personen is dit tenhoogste 7,5 miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een beperkt casco autoverzekering ben je niet alleen verzekerd bijschade die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor gebrekenmet je eigen auto, onder andere doorhet weer. Ook diefstal enruitschade wordt vaakterugbetaald doorverzekeringsmaatschappijen. Let altijd op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie afspraken heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

  • Allrisk

Met een Allrisk autoverzekering ben je gedekt tegen alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt deschade terugbetaald. Eenprettige gedachte.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jegeval te vinden zonder dat je er zelf veel tijdaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jespoorslags wat voor jou de 3slimstedeals zijn. Debetere verzekering voor je auto kun je via hier aanklikken en je wordtdoorverwezen naar de site vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleandere autoverzekeringen vergelijken. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeaanbieding op je scherm bekijken ofogenblikkelijk een verzekering voor je auto vinden op de websitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is deverzekering voor je autote vergelijken op hier.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op onze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
  • WA + beperkt casco (ook wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door onder meer eenbotsing) wordt niet vergoed.
  • All Risk.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt tevens alle schade aan jeeigen auto vergoed.

De keus voor dedekking hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keus kuntmaken. Hier is meer te zien: de goedkoopste autoverzekering van nederland

Scroll naar boven