kosten opstalverzekering

Dekking Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel eenvoudig. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het bestebij jou past.

Simpel en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet onmiddellijk wat voor jou de goedkoopste en beste opstalverzekering is. Sluit dezeaanstonds af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Op de keper beschouwd wordt je in deregel door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de voordeligste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je linearecta de 3 voordeligste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook terstond online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt uiteraardook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens spoorslags de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op één website,simpel toch?

Annuleren bij premieverhoging

Als de verzekeringsmaatschappij demaandprijs van je opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er gauw annuleren. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de kosten is verhoogd doen. Dit magook als de voorwaarden van de polisworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide situaties moet heteen aanpassing zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Opstal

Onder de opstal valt alles wat nagelvast aan dehuis zit. En alles wat je niet kunt verplaatsen zonder dat hetschade aanricht. Met de opstal worden dus ook ondermeer de schutting en een ingebouwdekast in je slaapkamer bedoeld. De spullen die je wel kunt verplaatsen, vallenniet onder de opstal. Soms is het niet duidelijk of spullen onder de opstal ofspullen vallen. Zoals bijvoorbeeldde vloer. Deze kan nagelvast bevestigd zijn, doordat deze is vastgelijmd. Indat geval is de vloer opstal. Heb je kliklaminaat dat je mee kuntnemen bij een verhuizing? Dan valt de vloer onder de inboedel.

Korting

Veel opstalverzekeraars gevenkorting op je maandprijs op welk moment jehuis is beveiligd. In onze vergelijking kun je aangeven of je eenPolitiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat hebt. Opstalverzekeringsmaatschappijenschatten de kans op schade aan de opstal dan kleiner. Ben je in hetbezit van een Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Borg-certificaat? Dan gevende meeste opstalverzekeringsmaatschappijen je 10% korting.

Opstalverzekering annuleren

Ga je onder meer verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit easydoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je je opstalverzekering tevens onlineannuleren op de website van jeverzekeraar. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks opzeggen na de 1stecontracttermijn van één kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet over het algemeen een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering afzeggen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Mogelijkerwijs ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is belangrijk dat je alle wijzigingen zoin enkele stappen mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je vaak geen opstalverzekeringmeer nodig. Vaak wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is interessant om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan schade aan de opstal ben jij dan nog telkensverzekerd.

Scroll naar boven