goedkoopste zorgverzekering 1

Ditzo Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij deze website vind jesnel en easy de beste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijvan invloedvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Vaak kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en goedkooste zorgverzekering gevonden? Dan kun je diestantepede via ons aan gaan. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tochook moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3aanwijzingen om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder kalenderjaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
  • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeimmers niet meermaandprijs betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meestvoordelige zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop per slot vanrekeningduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je devoordeligste envoordeligste zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Vaak moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar jouw verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeraarvan je keuze een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet immer naar hetziekenhuis van je keus kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeaanstonds de goedkoopste zorgverzekering voor ,passen bij jouw situatie. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is tochfijn om regelmatig wat geld over te houdenvoor leuke dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier gauw verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je wensen deslimste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het voordeligste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In Nederland is iedereen gebodeneen basisverzekering te hebben. In sommige gevallen tevens verstandigom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jemeer kosten van zorg vergoed krijgt. Het aanstaande zorgkalenderjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekervervelend, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in tekopen!

Scroll naar boven