Energie Vergelijken

Elektriciteit Gas Vergelijken

De energievergelijker berekent de beste kosten voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor licht en gas apart en kan op deze manier het beste contract vaststellen. De premie voor licht wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, leveringskosten, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze wijze kunt u precies uw verwachte jaarkosten en prijzen per kilowattuur terugvinden. De gaskosten worden vastgesteld door de kosten voor gas, belastingen, kosten voor levering, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze wijze kunt u exact de kosten per jaar berekenen en de lasten per kWh elektriciteit of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeningbesparen!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is helemaalgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken en overstappen kan meteen op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenontvangen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, als datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt immer twee wekenwettelijke bedenktijd en tijdens het overstapproces blijfje doorsneeaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnte allen tijde actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen onverwijld of in acuut belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij ontvangenvan elke leverancier een betaling van gelijke hoogtena een overstap.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij immer rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Ook ben je dan de eventuelewelkomstkorting kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verkrijgen hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energieovereenkomst binnen tweemaanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energiecontractgaat dan in op het moment dat je huidige overeenkomst afloopt.

De voordeligsteenergieleverancier kiezen

De meest voordelige energieleverancier staat altijdbovenaan, u kan desgewenst ook de prijzen op andere vergelijkingssitesraadplegen. Zo weet u zeker dat u de voordeligste energieleverancier zal vinden. U kuntverscheidene goedkope energiemaatschappijenvoorbij zien komen op het scherm. De 1 biedt een cashback energie vanonder andere 120 euro maar de ander kan weer €250 bieden.Dat is het leuke van energie vergelijken u ziet gauw de besparing op het scherm.

Jaarlijks overstappen naar degoedkoopste energieleverancier

Stel u zit al jaren bij dezelfde energieleverancier, danbent u dus al tien keer of minstens vijf keer devoordeligste energie aanbiedingmisgelopen. volledig niet nodig want verandering van spijsdoet eten, en veranderen naar de voordeligste energieleverancier doetbesparen. Geldgeld besparen op uw tenslotte al dure energiekosten dus. Het energieverbruik is van invloed bij het maken van eengoede energievergelijking. Op die wijze kun je tot op de centnauwkeurig berekenen hoeveel u kwijt bent. Zorg dus eerst dat u uw exacteverbruik weet. Zonder de juiste gegevens maakt de energievergelijker eenschatting van de energieprijzen. En op die wijze weet u niet hoeveel unu echt moet betalen. gas en elektriciteit bestaan uit de kosten voorverbruik, belasting openergie, btw en netwerkkosten. Deenergietarieven schelenontzettend per energieleverancier en ook uwvestigingsplaats kan effect hebben op demaandprijs. Lange tijd bijdezelfde energieleverancierblijven is niet voordelig, daarom is het important om metregelmaat uw tarieven te vergelijken metandere leveranciers

Energietarieven vergelijken en uitsparen

Consumenten die vrijwel nooit overstappenkunnen best veel besparen door te switchenvan gas- en stroomleverancier. Als u al geruime rijd klant bent bij eenleverancier van gasen licht betaalt u vaak te veelvoor uw gas en stroom en liggen deenergieprijzen gemiddeld gezien hoog. Door over testappen kunt u al gauw €300,00 besparen! Zoals bij elektriciteit gas vergelijken.

Scroll naar boven