Gas En Energieprijzen Vergelijken

Energie

De energievergelijker berekent de laagste premie voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor licht en gas apart en kan op deze manier het beste overeenkomst aanbieden. De prijs voor elektriciteit wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze manier kunt u exact uw verwachte jaarkosten en prijzen per kilowattuur terugvinden. De kosten voor gas worden gevormd door de kosten voor gas, belastingen, kosten voor levering, vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze wijze kunt u exact de kosten per jaar terugvinden en de lasten per kilowattuur elektriciteit of per kubieke meter gas.

Energie vergelijken is dé wijze om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninguitsparen!

Voordelen van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is compleetgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je lopende het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar tevens opbijvoorbeeld beoordeling, duurzaamheid,geldigheid en type contract. Je kunt duskiezen voor de meest goedkopeenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deaanbieder met de voordeligstebeoordeling.

Actuele en onafhankelijke energievergelijker

Onze website is een van de grootste onafhankelijke energievergelijkers van Nederland. Ga je energietarieven vergelijken op deze website? Dan ben je gedekt van een actueel overzicht. Alle energietarieven in onze energievergelijker worden namelijk dagelijks bijgewerkt m.b.v. verschillende partners.

Iedere dag verwerven wij denieuwe tarieven rechtstreeks van de energieleverancier. Alsje via ons gaat energie vergelijken, dan kun je er dus zeker van zijn dat je devoordeligsteenergiemaatschappij vindt die bij je gevalpast. Bovendien zijn wij heel transparant in de opbouw van je energiecontract.Daarom kun je gedurende het energie vergelijken ookimmer zien uit hoe hoog de leveringskosten zijn, maarook de hoogte van de netwerkkosten, belasting en toeslagen. Zo kom jeachteraf niet voor verrassingen te staan.

Leveranciers vergelijken

Bij ons kun jecontracten van alleenergiemaatschappijen vergelijken. Wijgeven je een totaal overzicht van de markt. Met de meeste leveranciershebben wij een overeenkomst, waardoor we vaak betere prijzen kunnen bieden. Ook deenergieverzekeringsmaatschappijen waar we geenovereenkomst mee hebben, worden getoond in de energievergelijker. Zo heb je eeneerlijk overzicht.

Stap over naar de voordeligste energieleverancier

Gebruik onze energievergelijker om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden. Filter op energiesoort of contractof zelfs alleen op energie in plaats van energie en gas. Het is allemaal een mogelijkheid op welk moment u begint met energievergelijken. U kunt zo secuur mogelijk zijn waar het de energieprijzen aangaat maar tevens op hetfeit of het energiebedrijf u groene stroom kan leveren. Het filterenscheelt u een hoop uitzoeken waarmee het energievergelijken een stuk makkelijker wordt. Er zijn Nederlanders dieliever gaan voor een variabel tarief en niet willen vastzitten aan eenlangdurig energiecontract. De andere consument prefereert doorsneegrijze stroom zonder poespas.uitgaven aan gas en elektriciteit bestaan uit de kosten voorverbruik, belasting openergie, btw en vastrechtkosten. Deenergietarieven verschillenontzettend per energieleverancier en ook uwvestigingsplaats kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijdezelfde leverancierklant blijven is niet voordelig, om diereden is het interessant om regelmatig uw tarieven te vergelijken metandere leveranciers

Vaste energiekosten

Naast de kosten voorenergie bestaat de jaarrekening ook voor een deel uit vaste lasten, ookdeze kunnen flink oplopen. Per 12maanden betaalt u voor licht gemiddeld alsnel €275,00 vaste onkosten per 12 maanden en voor gas ooknog een 215,00. Voor stroom heeft dit gemiddeld genomen van doen met de teruggave belasting op energie en voor gas metde kosten voor de aansluiting van gas en de huur vande gasmeter. Zoals bij energie.

Scroll naar boven