Elektriciteit En Gas Leveranciers Vergelijken

Gas Stroom

De energievergelijker berekent de laagste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor stroom en gas apart en kan op deze wijze het goedkoopste contract weergeven. De prijs voor stroom wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u exact uw verwachte jaarkosten en kosten per kWh terugvinden. De gaskosten worden samengesteld door de kosten voor gas, belastingen, kosten voor levering, vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze wijze kunt u exact de jaarkosten terugvinden en de prijs per kWh elektriciteit of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om degoedkoopsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninguitsparen!

Pre’s van overstappen

 • Honderden euro’s geld besparen
 • Overstappen is compleetgratis
 • Zelf je ideale energiecontractkiezen
 • Profiteren van acties

Energie vergelijken en overstappen kan gauw op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverwerven, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Ook zeggen wij, als datnodig is, het energieovereenkomst bij je huidige leverancier op. Jehebt altijd veertien dagenwettelijke bedenktijd en lopende het overstapproces blijfje algemeenaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

Overstappen is besparen

Wist je dat wisselen je een besparingkan opleveren van wel honderden euro’s? Ben je sinds deopenbreking van de energiemarkt nog nooitgeswitcht van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 300.

Welke energiemaatschappij hetvoordeligste bij jou past, hangt af vanje voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergiecontract met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de duur van jecontract dezelfde kosten voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Dekeus is aan jou!

Leveranciers vergelijken

Bij ons kun jecontracten van alleenergiebedrijven vergelijken. Wijgeven je een totaal overzicht van de markt. Met de meeste leveranciershebben wij een overeenkomst, waarmee we meestal betere prijzen kunnen bieden. Ook deenergieverzekeringsmaatschappijen waar we geenovereenkomst mee hebben, worden getoond in de energievergelijker. Zo heb je eeneerlijk overzicht.

Online de voordeligsteenergiemaatschappijen vinden

Onze website heeft de voordeligste energieleveranciers,acties, tarieven en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u degoedkoopsteenergiemaatschappij voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leverancierseenvoudigen simpel op een rij. Op die wijze kunt u de meest goedkope energie vinden en kiezen.Natuurlijk zijn er immer zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.uitgaven aan energie bestaan uit de kosten per eenheid, energiebelastingen, btw en vastrechtkosten. Deenergietarieven verschillenontzettend per energieleverancier en ook uwwoonplaats kan effect hebben op deprijs. Jarenlang bijeenzelfde energieleverancierklant blijven is niet kostenbesparend, om diereden is het belangrijk om metregelmaat uw tarieven te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u simpel de kostprijzen van meerdan 15 energiebedrijven.

Stappen energievergelijker

 • Vul uw postcode in om de beschikbareleveranciers te vinden.
 • Geef uw type meter aan en typewoonhuis.
 • Vul het aantal leden van uwgezin in.
 • Wanneer u uw preciezeverbruik bij de hand heeft kunt u deze tevensinvullen.
 • Kies de gewenste contractduur en duurzaamheid.
 • Klik op ‘Start met vergelijken’.
 • Vergelijk de voordeligstedeals! Tip: Gebruik ‘Meer informatie’ om een beter beeld tekrijgen van de offerte
 • Klik op aanvragen om uw overeenkomst afte sluiten! Zoals bij gas stroom.

Scroll naar boven