All Risk Autoverzekering Eigen Risico

Goede Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast dealgemenedekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering te nemen. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden vergoedt deuiteindelijk geleden schade van de inzittendendie in je auto zatenlopende de aanrijding. Tevens hier maakt het niet uitwie er schuldig is.

Een schadeverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de verzekeringvoor je auto. Die bescherming biedt tegen lichamelijkeen materiële gebreken na een ongeval. Normaal gesproken is dit een dekking maximaal 1.000.000,- euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je perfecte dekking hebt alser een ongelukis gebeurd.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ingeluk, maar onderandere tevens een conflict met jeautomonteur. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw wensenen behoeften past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Onderandere de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandpremie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandig iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Maandpremie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de premieprijs voor de autoverzekeringhangt van veel eigenschappen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste eigenschappen waarmee rekening gehoudenwordt als de prijsvoor de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen betaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet uitbetaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

No-claim van autoverzekering vergelijken

De meeste rijtuigenverzekeraars bieden verzekerden een korting aan op hun premie als zij gedurende een tijd geen schade claimen. Dit betekent dat als je schade claimt, je meer betaalt in de kostprijs. Om die reden is de no-claimbeschermer bedacht. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge maandprijs als je schade claimt. Hier is meer te zien: goede autoverzekering

Scroll naar boven