Autoverzekering All Risk of Beperkt Casco

Goedkoop Autoverzekering

Door te vergelijken op deze website vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

{Een aparte ongevallenverzekering voor inzittenden aangaan als je al een schadeverzekering voor inzittenden hebt, is meestal niet nodig. In dat geval zou je namelijk onnodig meer premie afdragen, terwijl de meerwaarde van de extra verzekering voor je auto niet hoog is. Het echte gewin van de schadeverzekering is dat je de werkelijk geleden schade uitgekeerd krijgt in plaats van een uitkering met een vantevoren vastgesteld bedrag.

Als jij en jemeerijders gewond raken bij een aanrijdingdan vergoedt je zorgverzekeringde medische kosten. Met eenongevallenverzekering voor inzittenden krijg je (of je nabestaanden)ook een vantevoren vastgesteld bedragvergoed bij blijvende invaliditeit en/ofoverlijden. Daarbij maakt het niet uit wie er schuldig was aan hetcalamiteit.}

Het is normaal dat depremie van enkele tientjes per jaar hoger wordtals je hogereconsument bedragen kiest. Gemiddeld genomen keert eenongevallenverzekering voor inzittenden 35.000 euro uit bij invaliditeit en15.000 bij overlijden.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de kostenextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt aanstonds afsluiten wijzigen ofopzeggen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  aanstonds wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse optioneleeigenschappen bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeonontbeerlijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een schadeinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. vergoedt degebreken die de automobilist en/offamilieledenervaren door het ongeval.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om onder anderegebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meeralledaagsegegevens over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkoop autoverzekering

Scroll naar boven