Autoverzekering Afsluiten Voor Aankoop

Goedkoopste Autoverzekering Van Nederland

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeraaranders vastgelegd. In de regel is heteen 24 uren, een maand, maar een jaar komtook wel voor. Voor verzekeraars die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eensimpelecontracttermijn van ten hoogste 12 maanden. Na dat jaar mag je dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ingeluk, maar ondermeer tevens een geschil met jeautomonteur. Enerzijds kun je danrechtsbijstand aanvragen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverwerven als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen vergoed.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een nieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering van nederland

Scroll naar boven