all risk autoverzekering kosten

Goedkoopste Autoverzekering Voor 18 Jarige

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenongeval met je auto medischeonkosten hebt dan worden deze onkostengedekt door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van blijvendearbeidsongeschiktheid of overervaren vanjou als bestuurder, dan krijg je tevens eenvooraf vastgestelde vergoeding als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade niet door eigen schuld isontstaan.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert debeste verzekering voor je auto voor jegeval te vinden zonder dat je er zelf veel tijdaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel simpel: na het invullen van slechts vier vragen zie jeonverwijld wat voor jou de drieslimstepolissen zijn. Devoordeligste autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de aanbieding vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere autoverzekeringen bekijken. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte online bekijken ofspoorslags een verzekering voor je auto vinden op de sitevan de autoverzekeraar. Zo simpel is je autoverzekeringte vergelijken op hier.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest lastig zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto heeft gekocht. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering voor 18 jarige

Scroll naar boven