inboedelverzekering ing

Goedkoopste Inboedelverzekering Zonder Eigen Risico

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse goederen in je woonhuis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je computer, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneasy via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je in enkele stappen ensnel de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenvinden.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze suggestiesvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedeltevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekbatterijen diverseapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet je op letten?

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering die u kuntgebruiken om de spullen in uw huis te verzekeren. De spullen zijn danverzekerd tegen schade en/of diefstal. Alle goederen die in uw huis tevinden zijn vallen hieronder. Om een goede inboedelverzekering af te sluitenis het belangrijk om een inventarisatie te laten doen. Een inboedelverzekering uitbetaalt allesmaar tot een bepaald bedrag. Wanneer uw inboedel dus eenhogere waarde heeft, dan kan dit voor problemen zorgen. Zorg er ook altijd voordat u kassabonnetjes bewaard van dureaankopen. Mocht hier iets mee gebeuren, dan kunt u tenminste aantonen hoeveelhet u gekost heeft

Bij verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen, wordt een inboedelverzekeringautomatisch meeverhuisd. U moet wel bij deverzekeringsmaatschappij aangeven dat u gaat verhuizen. Aangeziende inventaris in principe niet veranderd van waarde, maaktdit voor de verzekering weinig uit. Alleen indienuw spullen met een verhuizing flink veranderd, zal deprijs voor depremie moeten worden aangepast.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeringsmaatschappij. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeringsmaatschappij te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll naar boven