sim only maandelijks opzegbaar

Goedkoopste Sim Only Abonnement Met Internet Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleasy helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuzemogelijkheid. Bij Belsimpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Tele2.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
 2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement afsluiten iseenvoudig. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtalgemeenthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomaanbieder, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voordat ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart krijgt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je merktin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een abonnementmet smartphone. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Suggesties engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je telefoonis niet teallen tijde heel duur! Al zeker als je al in het bezit bent van eenmooie luxe smartphone. Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te hebben is er dezogenaamde “SimOnly”. Een abonnement is een contract voortelefonie waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een smartphonehebt. Het voordeelhiervan is dat de kosten die je periodiek betaaltveel minderhoog zullen wordendan bij een contract metmobieltje . Zo is het bij een Sim Only heelgewoon dat je een contract zondermobiele telefoon koopt voor €9tot €19 per maand, terwijl de meeste telefoons met een abonnement passtarten bij 28 euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de kosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het goedkopere is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en snel en simpel bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie op welk moment je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor allerleitelecomaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueletelecomaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestesituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. dit land kent 4 netwerktelecomproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zicherg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven