onbeperkt internet sim only

Goedkoopste Sim Only Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaanschaffen en daar een SimOnly contract bij aankopen, of datmensen eerst voor een abonnement mettoestel kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn namelijk meer dan 10diverse SimOnly telecomproviders. Nu kun jedie één voor 1 langsgaan en alle prijzen vergelijken, maardat kost erg veel tijd. Onze site neemt dat werk uit handen en laatje in een simpel overzicht terstond zien welk abonnement het voordeligst is voorjou.

Stel zelf uw contract samen, dekeuze is volledig aan u.

 • Sim Onlyalleen bellen
 • Sim Onlybellen en sms’en
 • Sim Onlybellen, sms’en en internet

  Sim Only vs. abonnement

  Omdat je alleen een simkaart aanschaft,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je merktin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een contractmet telefoon. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

 • Hints eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

  Een telefoonabonnementis niet teallen tijde heel duur! compleet niet als je al in het bezit bent van eenmooie luxe telefoon. Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder smartphone en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te halen is er dezogeheten “SimOnly”. Een abonnement is een abonnement waarbij je alleen een simkaartkrijgt en dus zelf een telefoondie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de kosten die je maandelijks betaaltontzettend minder veel wordendan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een telefonie abonnement koopt voor €9tot €19 per maand, terwijl de meeste smartphonesmet een abonnement pasbeginnen bij vijfentwintig euro. Je bespaart al gauw veertigprocent of meer op de kosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk telecomabonnement het beste bij jou past hangt af van verschillende delen. Zo is het van belang om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je mobieltje ? Vind je het belangrijk dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telefonie abonnement dat je nodig hebt en de periodieke abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

  Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

  Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomaanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

  Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe aanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere provider op te latenzeggen.

  Wat voor telefooncontract sluit jij af?

  Veel mobieltje gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De optie hangt meestal van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekostprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengedekt om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de keuze van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenoptie maakt.

  Contract met een mobieltje

  Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

  Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

  Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

  Voor wie is Sim Only geschikt?

  Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor iedereen die goedkoper wil bellenen nog een prima toestel heeft, of het geen probleem vind om los eentoestel aan te schaffen. in de meestesituaties is het goedkoper om eenlosse mobiel aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ toestel metcontract bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je smartphone gebruikt, eris voor een ieder een passend abonnement te vinden. De laatste tijd zien wij verder tevens datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

  Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

  Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eenprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt ogenblikkelijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven