goedkope autoverzekering

Goedkope Autoverzekering 18 Jaar

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering te nemen. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt bescherming voor echtgeleden letselschade en/of schade aan bagageof persoonlijke eigendommen van debestuurder en ;eventueleinzittenden als gevolg van eenongeluk met je auto. De hoogte van deuitbetaling die je krijgt, is afhankelijk van de geledengebreken en is doorgaans maximaal 1 miljoen euro. Hoe hoog deuiteindelijke vergoeding exactis, kun je teruglezen in de polisvoorwaarden van jouw autoverzekeraar.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende autoverzekering voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel makkelijk: na het invullen van slechts vier vragen zie jeacuut wat voor jou de 3goedkopereopties zijn. Debetere autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de site vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleandere autoverzekeringen bekijken. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeofferte online bekijken ofaanstonds een autoverzekering afsluiten op de sitevan de autoverzekeraar. Zo gemakkelijk is deverzekering voor je autote vergelijken op onze website.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongelukinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelepassagiers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de bestuurder en/ofinzittendenondervinden door het botsing.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor wettelijk advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldgebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergewonekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering 18 jaar

Scroll naar boven