All Risk Autoverzekering Voorwaarden

Goedkope Autoverzekering Jeugd

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeraaranders geregeld. Soms is heteen dag, een maand, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeraars die zijnaangesloten bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eenstandaardtermijn van maximaal eenjaar. Na die 12 maanden mag je per dagoverstappen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een ingeluk, maar bijvoorbeeld tevens een conflict met jeautobedrijf. Enerzijds kun je danrechtsbijstand krijgen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandbekomen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste autoverzekering. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de WA-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door onder andere eenschade) wordt niet betaald.
  • All Risk (ook wel WA + volledig casco genoemd.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto uitbetaald.

De keuze voor debescherming hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: kwaliteit is ookbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering jeugd

Scroll naar boven