achmea autoverzekering

Goedkope Autoverzekering Studenten

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt deuiteindelijk geleden schade van de meerijdersdie in jouw auto zatentijdens het schadeclaim. Ook hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een schadeverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die dekking biedt tegen lichamelijkeen niet-lichamelijke schade na een aanrijding. Vrijwelaltijd is dit een dekking ten hoogste 1.000.000,- euro. Met een inzittendenverzekering zorg jeervoor dat je perfecte dekking hebt alser een ongelukis gebeurd.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeringsmaatschappijen geven ook deoptie om je extra te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1 maal per 12maanden schade claimenzonder dat de maandlasten van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het claimen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor een optie dat je kosten wel verhoogd wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de WA-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door onder andere eenongeluk) wordt niet voor jebetaald.
  • All Risk (ook wel WA + volledig casco genoemd.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto uitbetaald.

De mogelijkheid voor dedekking hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest goedkope autoverzekering en dekking: klasse is tevensbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering studenten

Scroll naar boven