ANWB Autoverzekering

Goedkope Autoverzekering Wa

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenaanrijding met je auto ziekenhuiskosten hebt dan worden deze kostengedekt door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van blijvendeinvaliditeit of overlijden vanjou als bestuurder, dan krijg je tevens eenvooraf vastgestelde uitkering als je aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade wel door eigen oorzaak isontstaan.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeringsmaatschappijen geven tevens deoptie om je extra te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade claimenzonder dat de kosten van je autoverzekering omhooggaat en zonder dat je no-claimkortinglager wordt. Het claimen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je maandprijs wel hoger wordtals gevolg van het verlaagde aantalgebrekenvrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende extrazaken bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongevalgehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelemedepassagiers.
  • Schadeverzekering voormedepassagiers. betaalt deschade die de bestuurder en/ofpassagierslijden door het ongeval.Dat kan letselschade zijn, maar tevens gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies endeskundige rechtshulp om onder anderegebreken aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergebruikelijkekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering wa

Scroll naar boven