inboedelverzekering fbto

Goedkope Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare goederen in je huis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je computer, of een bankstel met schade door water. Let er op dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je spullen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudigen simpel via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je eenvoudig eneasy de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenaan gaan.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt over het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type huis en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse soortenbescherming zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Ernaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u simpel ensimpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit immers in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het is daarom aan te raden niet alleen op dekosten te letten, maar ook op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer deoptie voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd tevens rekening met de hoogste betaling die sommige verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer gegevens inonze vergelijker voor inboedel en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt onder meer geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Een aantal andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het vinden van een verzekering. dan ook kom je alleen voorbetaling in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeluk het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken vergoeden. Dit is ookhet geval als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14twaalf maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder andere een kostbareclusterof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag te allen tijde enkeleoffertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel gelduitsparen. Een ongelukje zituiteindelijk in een nietgroot hoekje als je lopende een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll to top