opstalverzekering wat is dat

Goedkope Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel makkelijk. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Op deze website kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar zekertrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Per slot van rekening wordt je in deregel door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenallicht wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je ogenblikkelijk de 3 goedkopere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens stantepede online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt zekertevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens gauw de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op één website,snel toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je jouw opstalverzekering opzeggen. Het huis dat jehebt gedekt is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eennieuwe woning gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. Vrijwel altijd kun je de oude huis nog een poosjezonder kostenmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geente hoog verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, in de regel kan dit voor ruwweg 2 maanden.

Opstalverzekering VvE

Woon je in een appartement? Een opstalverzekering vinden is dan niette allen tijde nodig. De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluitin de regel een VvE-opstalverzekering af voor het helegebouw en de daar bijbehorende appartementen. De opstalverzekering betaalt in dit situatiegebreken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals demuren, vloeren en gevels. Heb je het appartement net verbouwd enbijvoorbeeld een nieuwe keuken aangeschaft? Dan kun jeervoor kiezen om deze extra te verzekeren met een aanvullende verzekering. Inde voorwaarden van de polis van de opstalverzekering van de VvE wordt namelijk niet uitgegaan van ditsoort woningverbeteringen. Controleer bij jouw VvE immer voor de zekerheid of er een opstalverzekeringis afgesloten.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis van belang. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde wijze te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeraar voor welkbedrag je opstal verzekerd moet worden. Met behulp van van de herbouwwaarde van je opstal wordt demaandprijs voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je onderverzekerd bent. Endaardoor ben je zelfs gedekt tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en onder meereen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je je opstalverzekering ook onlineannuleren op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks opzeggen na de 1stecontracttermijn van 1 kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet meestal mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven