rechtsbijstandverzekering wat is dat

Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Mocht u onverwachtsrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

De kosten varieert grofweg tussen 100euro per jaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte bescherming tot ca. 300 euro perjaar voor eenwijde gezinsrechtsbijstandverzekering.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om perdefinitie de meest voordelige rechtsbijstandverzekering te kiezen.Maar de meest goedkope hoeftzeker niet debeste te zijn. De klassevan de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij eenjuridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van debescherming zijn minstens zo belangrijk.

De voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringheeft ten opzichte van andere juridische adviseurs een aantalvoor- en nadelen. Ga voor uzelf goed na welke van onderstaande punten voor uwpersoonlijke situatie van invloed zijnvoorafgaand u besluit om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle betaling in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan voorkomendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksekostprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven