Autoverzekering Afsluiten Online

Hele Goedkope Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeval met je auto artskosten hebt dan worden deze uitgavenvergoed door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van chronischearbeidsongeschiktheid of overondervinden vaneen passagier, dan krijg je tevens eenvooraf bepaalde uitkering als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of degebreken wel door eigen oorzaak isveroorzaakt.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een ingeluk, maar onderandere ook een probleem met jeautobedrijf. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een botsinggehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. betaalt degebreken die de automobilist en/offamilieledenlijden door het aanrijding.Dat kan letselschade zijn, maar tevens schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies endeskundige rechtshulp om onder meergebreken aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de kosten hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerdoorsneekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hele goedkope autoverzekering

Scroll naar boven