Allsecur Autoverzekering

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. Meestal is heteen dag, 30 dagen, maar een jaar komttevens wel voor. Voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeraars geldt eendoorsneelooptijd van ten hoogste 12 maanden. Na die 12 maanden mag je per dagoverstappen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Als je een nieuwe autokoopt, moet je verplicht een autoverzekering vinden. Dit is snelte doen, maar let op dat je de juiste overwegingenhierbij maakt. Er zijn circa 120 verscheideneverzekeringen voor auto’sen de schifting hangt bijvoorbeeld af van het type auto, op welk moment je geboren bent en hetaantal gereden jaren zonder gebreken dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringsmaatschappijenberekenen de kosten van hun autoverzekering op bovenstaandekenmerken. Om debestekoop voor je autoverzekeringte berekenen hebben ze deze gegevens nodig. Deslimstepolis is niet teallen tijde de meest voordelige autoverzekering: kwaliteit iszeker zo belangrijk. Daarom kun je hier deautoverzekeringvergelijken die het betere bijje persoonlijke situatie past. Hierna kun jegauw eenprima, maargunstig geprijsde autoverzekeringaan gaan.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenoodzakelijk vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongevalinvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar tevens voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de bestuurder en/ofmedepassagiersondervinden door het ongeluk.Dat kan geestelijkeschade zijn, maar tevens schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergangbareinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll naar boven