Autoverzekering Afsluiten Goedkoop

Hoeveel Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die het beste bij je situatie past.{met de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding.

Hoeveel Kost Een Autoverzekering

Vind je de laagste maandlasten belangrijk? Bij ons zieje de betere autoverzekering. Dat hangtallicht af van jouwvehikel zijn bouwjaar, merk, je aantal schadevrije jaren en het aantal kilometers op de teller.Onze tip: selecteer niet zomaar naar demaandlasten, maar ook naar de polisvoorwaarden. Dat geld zeker in het geval van hoeveel kost een autoverzekering.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor enkele dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering + beperktcasco en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetinteressant om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto te nemen. Voor auto’s in de leeftijd van 10twaalf maanden en ouder, is enkel eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij toebrengt aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare zaken is de dekkingten hoogste ruim twee miljoen euro, voor letselgebreken aan personen is dit tenhoogste zeven en een half miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een beperkt casco verzekeringvoor je auto ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor gebrekenmet je eigen auto, bijvoorbeeld doordoor een omgevallen boom. Tevens diefstal enruitschade wordt over het algemeenterugbetaald doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een schadespecialist gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jeverzekeraar.

  • Allrisk

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je gedekt voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een paaltje raakt of dat iemand een deuk in jouw auto rijdt, je krijgt deschade terugbetaald. Eengeruststellende gedachte.

Pechhulp

Meestal is er de optie om je extra te verzekeren tegen hulp bij pech in Nederland of bijvoorbeeld in het buitenland. Als je hiervoor een extra verzekering voor je auto aangaat, ontvang je altijd hulp als je onderweg ellende hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten alseffect van autopech. Met deze verzekering voor je auto krijg je onmiddellijk hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch defect niet meer kan rijden. Je hebt dekeuze voor eenHolland en/of Europa dekking.

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeraars. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende aanbiedersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle extraeigenschappen zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke opties er allemaal zijn. De premieprijs kan heel veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt usimpel online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Premieprijs autoverzekering berekenen

Het berekenen van de maandpremie voor de autoverzekeringhangt van veel factoren af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste elementen waarmee rekening gehoudenwordt als de prijsvoor de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je alleen een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen betaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet uitbetaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meestgoedkope autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welsimpel de voordeligste autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de meest voordelige autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: hoeveel kost een autoverzekering

Scroll naar boven