Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan op de keper beschouwd interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voordat je begint met inboedel en aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij inboedel en aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de goederen van andere mensen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend snoer in je huisen zijn enkel breekt. Een AVP vergoedt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je onverhooptschade toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenkeuze voor de AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • De AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij andere personen en gebreken aan goederen
 • schade die niet metopzet toegebracht is
 • schade aangericht door jezoon
 • schade als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt schadetijdens bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms ook totschade. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

  Gemakkelijk overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor inboedel en aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven