inboedelverzekering afsluiten

Inboedelverzekering Aanvragen

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse goederen in je huis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan diefstal van je computer, of een meubelstuk met waterschade. Let er op dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen ordinaire voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneasy via deze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzebeschermingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendeveelomvattende inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in de regel berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verschillende typendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ook hangt de maandprijs dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntuitsparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u snel ensimpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, in deregel onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit welbeschouwd in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het is daarom aan te raden niet alleen op dekosten te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer deoptie voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd ook rekening met de maximum uitbetaling die enkele verzekeraars rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer gegevens inonze vergelijker voor spullen en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Niet alle andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. overigens kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de schade uitbetalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14jaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetgoedkopere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metbijvoorbeeld een kostbarereeksof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag te allen tijde meerdereoffertes aan.

Heb jij onder andere veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetmaximale bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de beschermingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zitper slot van rekening in een nihil hoekje als je gedurende een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven