inboedelverzekering fbto

Inboedelverzekering Afsluiten

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering dekt de gebreken als gevolg van bijvoorbeeld vuur, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende doorsnee voorwaarden en sluit de gekozen verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen ensnel de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je debetere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntbeëindigen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die duur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment afzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbeneenvoudigeeen geldigheid van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een jaar kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven