inboedelverzekering abn

Inboedelverzekering Fbto

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering dekt de gebreken als gevolg van onder meer brand, diefstal en het weer. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende ordinaire voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt eneenvoudigen simpel via onze website.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je in enkele stappen ensimpel de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest voordelige opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je devoordeligste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die geldigsheidsduur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbengewoneeen geldigsheidsduur van 1 kalenderjaar (tenzij je zelf kiest voor eengeldigsheidsduur van 5 jaar).

Na een jaar kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven