inboedelverzekering afsluiten

Inboedelverzekering Inbraak

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse artikelen in je huis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je computer, of een bankstel met schade door water. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen alledaagse voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen engemakkelijk via onze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressantemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaankopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je debeste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntbeëindigen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die geldigsheidsduur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment annulerenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbengewoneeen geldigheid van 1 kalenderjaar (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een jaar kun jede verzekering elk moment opzeggen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven