inboedelverzekering verplicht

Inboedelverzekering Opstalverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare eigendommen in je woning tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je computer, of een meubelstuk met gebreken door water. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig enin enkele stappenen simpel via deze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeuze. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaankopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedeltevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekclusteren uiteenlopendeapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Scroll to top