inboedelverzekering fbto

Inboedelverzekering Prijs

Met een inboedelverzekering verzekert u uw persoonlijke eigendommen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door onder andere vuur, diefstal en storm. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze overzichtelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende alledaagse voorwaarden en sluit de gekozen verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneenvoudigen simpel via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je simpel eneasy de inboedelverzekeringdie het voordeligste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenvinden.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedeltevens extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekhoeveelheiden diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Wat is er meeverzekerd?

Eigenlijk is alles in uwinboedel meeverzekerd bij een inboedelverzekering. Voorwelk bedrag alles verzekerd is, hangt af vanhet bedrag dat is verzekerd. Maar op zich is dus allesdat in huis staat meeverzekerd. In de meeste gevallen wordt eeninboedelverzekering vooral gebruikt voor duurdere apparatuur.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er toch uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. Ook spullen die u meeneemt op vakantie en die daar beschadigdraken of worden gestolen zijn niet meeverzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld ookvoor een camera die is gestolen of een laptop die beschadigd raakt. Wanneer dittijdens een vakantie gebeurt, dient u e hiervoor je reisverzekering aan temoeten spreken.

Inboedelverzekering afsluiten

Een inboedelverzekering kan worden afgesloten op de websitevan de verzekeringsmaatschappij. Het beste is om meerdereproviders met elkaar te vergelijken. Bekijk goed welkevoorwaarden van de polis er zijn, want dezekunnen best wel verschillen per aanbieder. Zoek iets uit waar u tevreden overbent en kijk naar de maandprijs en de voorwaarden. Zo vindt u het mooiste aanbod.

Scroll naar boven