inboedelverzekering verplicht

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle verplaatsbare eigendommen in je woning tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je computer, of een meubelstuk met gebreken door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen gebruikelijke voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw eigendommen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensnelen simpel via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eenslimmekeuzemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventarisook extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekhoeveelheiden diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen schadeherstelservice.

Scroll naar boven