Wat Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Ing Aansprakelijkheidsverzekering

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Welbeschouwd wordt de schade jou op grond van de wet wel aangerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij ing aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je kind per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietvoorgeschreven in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jezoon ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woonkameren zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenmogelijkheid voor de AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • Seksueel gedrag dat gebreken heeft veroorzaakt

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeval veroorzaken. Als derden hierdoor gebrekenlijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isevenwelgeboden als je in Holland auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade die je ongewild hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en aanstonds vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je huisdier, huis, familieledenen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet onverwijld veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Wanneer u verscheideneverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat allerleiverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetvoordeligste bij je gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zosimpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel mensen in onsland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het cruciaal is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is doorslaggevend om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

  Inenkele stappen overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor ing aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven