allergoedkoopste zorgverzekering

Interpolis Zorgverzekering

Iedereen in Holland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de goedkopere en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt over het algemeen dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn vaak gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan ook zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend kalenderjaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijbegeleiden je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Nadelen combinatiepolis

  Ook een combinatiepolis werkt op basis van overeenkomsten.zorgverzekeraars sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening vergoed.

  De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede beslissingvoor je zijn. Check dus altijd van tevoren de contractering.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenenorm geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezin past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

  iedereen in Holland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed luistert naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt tenslotte , over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgspecialist, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3typen polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nietalle consumenten hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Nacht in hetziekenhuis
  • Operaties
  • Fysio bij(sport)blessures

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Zorgkosten van de huisarts
  • Zorgkosten voor verloskunde
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
  •  eenvoudig en simpel vergelijken op premie éndekking
  • veertien dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven