beste zorgverzekering kiezen 1

Interpolis Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij hier vind jeefficiënt en gemakkelijk de meest geschikte zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijbelangrijkvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het doorslaggevend vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dielinea recta via ons vinden. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nuttelooshoge onkosten zijn).

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Ieder jaar opnieuwbepaalt de ministers welkezorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zoook voor . Tijdens Prinsjesdag is bekendgemaakt watde nieuwe dingen inhouden voor hetnieuwe twaalf maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven