beste zorgverzekering 2

Izz Zorgverzekering

Een ieder in ons land moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de voordeligste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Ineen aantal situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvereist om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgaanbiederswaar jouw verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je keus.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je optie een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je keuze kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeringsmaatschappijengecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeacuut de meest geschikte zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is op de keper beschouwdheel stoer om maandelijks wat geld over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedereen gebodeneen basisverzekering te hebben. Meestal ook gewenstom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeextra zorgkosten vergoed krijgt. Het komende zorgtwaalf maanden zul je misschien anderebehoeften hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtnaar, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je mooigeld over om extra veel ijsjes in teslaan!

Scroll naar boven