goedkope autoverzekering berekenen

Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die het slimste bij jouw situatie past.{met de mooiste prijs-kwaliteitverhouding.

Kosten Autoverzekering Per Maand

Vergelijken op kwaliteit en kosten: wij baseren je resultatenlijst op basis van prijs. Devoordeligste autoverzekering voor jouw situatie komt bovenaan testaan. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijsimpel de voordeligstekeuzemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van kosten autoverzekering per maand.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetinteressant om een WA + volledig casco verzekering voor jeauto te nemen. Voor auto’s die ouder dan 1012 maanden zijn, is enkel eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij aandoet aan de auto van ander. Bijgebreken aan tastbare goederen is de dekkingten hoogste ruim€2.000.000, voor letselgebreken aan personen is dit maximaal 7,5 miljoen euro.

  • WA-verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus verzekeringvoor je auto ben je niet alleen verzekerd bijgebreken die jij met je auto toebrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schademet je eigen auto, onder andere doorhagel. Tevens diefstal enruitschade wordt in de regelterugbetaald doorverzekeringsmaatschappijen. Let altijd op dat je naar een schadespecialist gaatdie afspraken heeft gemaakt met jeverzekeraar.

  • WAvolledig casco verzekering

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je verzekerd voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt degebreken terugbetaald. Eenprettige gedachte.

Kosten Autoverzekering Per Maand

Als je een andere autokoopt, moet je verplicht een autoverzekering vinden. Dit is snelte doen, maar let op dat je de juiste keuzeshierbij maakt. Er zijn circa 120 verschillendeautoverzekeringenen de optie hangt bijvoorbeeld af van het grootte van de auto, jeleeftijd en hetaantal schadevrije jaren dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeraarsbaseren de premie vanhun autoverzekering op bovenstaandekarakterisering. Om degoedkopereverzekeringpolis voor je autoverzekeringte calculeren hebben ze deze gegevens nodig. Devoordeligstedeal is niet altijd de goedkoopste autoverzekering: kwaliteit iszeker zo belangrijk. Daarom kun je hier deautoverzekeringvergelijken die het betere bijjouw persoonlijke geval past. Dan kun jesubiet eengeschikte, maargunstig geprijsde verzekering voor je autoaan gaan.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verschillende opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeessentieel vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een ongevalgehandicapt raakt of het niet overleeft. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt deschade die de berijder en/ofmedepassagiersondervinden door het ongeluk.Dat kan letselschade zijn, maar ook schade aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies endeskundige rechtshulp om bijvoorbeeldschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de maandprijs hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meersimpelekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll to top