opstalverzekering verplicht

Kosten Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel eenvoudig. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Eenvoudig en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet ogenblikkelijk wat voor jou de meest goedkope en slimste opstalverzekering is. Sluit dezeterstond af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenveelomvattende vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verscheidene verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet aanstonds welke verzekeringen hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. De verzekering van jekeuzemogelijkheid kun je ookterstond online aan gaan. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld besparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de beste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je onmiddellijk de 3 beste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook gauw online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt uiteraardtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook gauw de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,simpel toch?

Dekking opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en aan gaan hebben diversedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extrauitgebreide bescherming ben je algoed verzekerd voor schade zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Schade door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk dekking is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de gebreken veroorzaakt.

Opstalverzekering VvE

Woon je in een appartement? Een opstalverzekering aan gaan is dan nietaltijd nodig. De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluitmeestal een VvE-opstalverzekering af voor het helegebouw en de daar bijbehorende appartementen. De opstalverzekering dekt in dit situatiegebreken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals demuren, vloeren en gevels. Heb je het appartement net verbouwd enbijvoorbeeld een nieuwe keuken aangeschaft? Dan kun jeervoor kiezen om deze extra te verzekeren met een aanvullende verzekering. Inde voorwaarden van de polis van de opstalverzekering van de VvE wordt namelijk niet uitgegaan van ditsoort woningverbeteringen. Controleer bij je VvE te allentijde voor de zekerheid of er een opstalverzekeringis afgesloten.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis belangrijk. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde manier te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet jouw verzekeraar voor welkbedrag jouw opstal gedekt moet worden. Naaraanleiding van van de herbouwwaarde van je opstal wordt dekosten voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je onderverzekerd bent. Enhierdoor ben je zelfs gedekt tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en onder andereeen rieten dak? In speciale gevallen is het goedom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietverplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jeje van een huis te aankopen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan verplicht dehypotheekverstrekker je meestal wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je jouw hypotheeknog kunt terugbetalen in het geval je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste klanten niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden gebreken vergoed door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering start op de dag dat de huis wordt opgeleverd.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven