onbeperkt data sim only

Mobiel Sim Only Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistemogelijkheid. Bij Belsnelen simpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Simpel.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only contract afsluiten isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtgewoonthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is alvorens ueen Sim Only contractbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je mobieltje nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel van betekenisdat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je ook je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je smartphone zit.Ook voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Voorbeeld berekening

We nemen een eenvoudige mobiele telefoon als voorbeeld. Een nieuwe telefoon kost los al snel 769 euro. In combinatie met een smartphoneabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, indien dit abonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per 12 maanden. Bij een telecomabonnement kost een vergelijkbaar telefoonabonnement 30 euro, wanneer je de telefoon los zou aankopen met een Sim Only abonnement is een telecomabonnement kost dat in totaal 910 euro. Een normaal contract met smartphone is dan met name ideaal voor de consument die zo spoedig mogelijk een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aankopen, daar waar een telecomabonnement is een telecomcontract in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe abonnement zonder mobieltje een grotere databundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de reeks wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de oplossing om tijdens je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenmaandelijks of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees in de regel elke maand overstappen. Decontractduur is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keus hangt overhet algemeen van meer dan één factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de optie van deprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenmogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenovertollige onkosten te geld besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primaoptie op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is met namedoelmatig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eentelecomprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomaanbieder. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt ogenblikkelijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven