sim only maandelijks opzegbaar

Mobiel Vergelijken Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste aanbieders engoede service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Wil je wel een nieuwe mobiele telefoon , danis het verstandig om Sim Only abonnementen met de aankoop van een losmobieltje te vergelijken metabonnementen waarbij zowel apparaat als abonnement wordengeleverd. Dit is ookfunctioneel als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer af te rekenen.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor op zijn minst 1000MB aan internetdata. Tenslotte is het slimmer om een watgroter contract te kiezen; mocht je perongeluk niet verbonden zijn met WiFi, ga je alsimpel buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Een aantal Sim Only providers bieden hun gebruikers ookde optie om maandelijks een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je superefficiënt internet op de mobiel wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost meestalzo’n €5 extra per maand. Deze extra beslissing looptmeestal automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een een optieschaduwzijde van een telefonie abonnement is dat je alsklant zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk internet en mobiel bellen abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je telefoon? Vind je het van invloed dat je razend snel internet hebt? Of maak je inderdaad alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je benodigd en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: heteenvoudigeformaat, micro sim en nano sim. Hetstandaardformaat werd met name vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenSim Only providers hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste telecom bedrijven leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het telecomabonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestaltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobiele telefoonwaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieletelefoon aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(bundeldata, minuten en sms’jes per maand) erg veel identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij acuut een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Onderandere Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft eenaantal pluspunten ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief mobieletelefoon.

  • Je kunt veeluitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je eenvoudig overstappen als eenandere partij een goedkoper contract aanbiedt.

    Besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

    Wil je geld besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract hangt af van je telecomaanbieder. Enkele aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst eindigt bij jetelecomaanbieder en sluitstantepede een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll to top