goedkoopste zorgverzekering 1

Ohra Verzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jesimpel en gemakkelijk de beste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijcruciaalvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze snel en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Vaak kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dielinea recta via ons aan gaan. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal per12 maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt helemaal af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het kalenderjaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang alvorens deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elke 12 maanden opnieuwbepaalt de overheid welkezorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zoook voor . Ten tijde van Prinsjesdag is bekendgemaakt watde nieuwe dingen inhouden voor het volgende twaalf maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven