beste inboedelverzekering

Opstal En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de gebreken als gevolg van bijvoorbeeld brand, inbraak en storm. De beste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze gemakkelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en bijbehorende voorwaarden en sluit de best passende verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen ensnelen simpel via onze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuze. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedelook extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekreeksen allerhandeapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Scroll naar boven