opstalverzekering afsluiten

Opstalverzekering Goedkoopste

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel eenvoudig. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het beterebij jou past.

Gemakkelijk en efficiënt je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet spoorslags wat voor jou de meest goedkope en beste opstalverzekering is. Sluit dezespoorslags af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar allichttrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tenslotte wordt je in deregel door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je acuut de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook aanstonds online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens stantepede de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,easy toch?

Afzeggen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je je opstalverzekering beëindigen. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eennieuwe woning gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. In de regel kun je de oude woning nog een poosjekosteloosmeeverzekerd houden op één verzekering zodat je geenextra verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeraar, normaalgesproken kan dit voor rond twee maanden.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer devoordeligste optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezespoorslags aan gaan.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je woningdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.wellicht is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo simpel een optie weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering aangaat voor je opstal, heb je demogelijkheid uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is debrede dekking. Bij dezebescherming vergoedt je verzekeraarschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra grote opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest brededekking van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort gebreken aan je opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder meer verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Meestal kun je jouw opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas permaand beëindigen na de 1stecontracttermijn van een kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet vaak een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven