beste inboedelverzekering

Opstalverzekering Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering vergoedt de gebreken ontstaan door onder andere vuur, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering vindt u door middel van onze simpele vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en de daarbij horende eigenschappen en sluit de betaalbare verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudig via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen ensnel de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt doorgaans berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse typendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ook hangt de maandprijs dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de premie hoger. Om te weten hoeveel u kuntuitsparen op uwpremie voor de inboedelverzekering,gebruikt u eenvoudig eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, in deregel onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasschade zit tenslotte in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste klanten zijn daaromverzekerd voor glasschade via een losse module in hunwoonhuisverzekering. andere mensen zijneenvoudigevoor glas gedekt via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel gedekt en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO dekt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Sommige andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasdisplay worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten uitbetalen, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. overigens kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een onvoorzienegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder meer, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is ookhet geval als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14jaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbetere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metbijvoorbeeld een kostbareclusterof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag altijd meer dan 1offertes aan.

Heb jij onder andere veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hethoogste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkinglopende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zitop de keper beschouwd in een klein hoekje als je lopende een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de dekking bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder andere enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven