opstalverzekering verplicht

Opstalverzekering Kosten

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel eenvoudig. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Gemakkelijk en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet linearecta wat voor jou de meest goedkope en goedkopere opstalverzekering is. Sluit dezeonmiddellijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenveelomvattende vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet onmiddellijk welke verzekeringen hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. De verzekering van jouwoptie kun je ookonmiddellijk online aan gaan. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je meteen de 3 slimste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook meteen online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt zekertevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook linearecta de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op één website,simpel toch?

Beëindigen bij premieverhoging

Als de verzekeringsmaatschappij demaandprijs van je opstalverzekeringverhoogd, kun je je verzekering er onverwijld opzeggen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de kosten is verhoogd doen. Dit magook als de voorwaarden van de polisworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide situaties moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet te allen tijde debetere optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeraar beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezeacuut aan gaan.

Korting

Veel opstalverzekeraars gevenkorting op je kosten op welk moment jehuis is beveiligd. In onze vergelijking kun je aangeven of je eenPolitiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat hebt. Opstalverzekeringsmaatschappijenschatten de kans op gebreken aan de opstal dan kleiner. Ben je in hetbezit van een Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Borg-certificaat? Dan gevende meeste opstalverzekeraars je 10% korting.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering ook onlinebeëindigen op de website van jeverzekeraar. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij enkeleopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas elke maand annuleren na de 1stecontracttermijn van één kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Wellicht ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de premie van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is van betekenis dat je alle wijzigingen zoeenvoudig mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je overhet algemeen geen opstalverzekeringmeer nodig. Over het algemeen wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is verstandig om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan schade aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll to top